αtαkαn dede

Level 40
Updated 1 second ago

Diamond IV
6

Battle Stats

Win Rate

MVP

Played
Average KDA
Teamfight Participation
Gold Per Minute
Average Damage Dealt
Average Damage Taken
Average Tower Damage

Rank Progression

Champions Stats

Win Rate
54.62%
KDAKDA: 0.00
GGames: 3903
Win Rate
52.29%
KDAKDA: 3.10
GGames: 589
Win Rate
51.29%
KDAKDA: 3.80
GGames: 464
Win Rate
47.54%
KDAKDA: 3.10
GGames: 448
Win Rate
36.54%
KDAKDA: 2.80
GGames: 156
Win Rate
54.55%
KDAKDA: 11.20
GGames: 143
Win Rate
47.12%
KDAKDA: 9.90
GGames: 104
Win Rate
46.67%
KDAKDA: 7.30
GGames: 90
Win Rate
57.30%
KDAKDA: 14.60
GGames: 89
Win Rate
47.37%
KDAKDA: 9.20
GGames: 76
Win Rate
50.70%
KDAKDA: 14.50
GGames: 71
Win Rate
47.06%
KDAKDA: 10.50
GGames: 68
Win Rate
49.09%
KDAKDA: 9.70
GGames: 55
Win Rate
51.85%
KDAKDA: 13.30
GGames: 54
Win Rate
42.86%
KDAKDA: 8.70
GGames: 49
Win Rate
47.92%
KDAKDA: 10.40
GGames: 48
Win Rate
52.17%
KDAKDA: 12.00
GGames: 46
Win Rate
41.30%
KDAKDA: 10.50
GGames: 46
Win Rate
55.56%
KDAKDA: 6.20
GGames: 45
Win Rate
42.86%
KDAKDA: 8.10
GGames: 42
Win Rate
41.46%
KDAKDA: 8.30
GGames: 41
Win Rate
57.89%
KDAKDA: 12.10
GGames: 38
Win Rate
34.21%
KDAKDA: 8.50
GGames: 38
Win Rate
67.57%
KDAKDA: 18.20
GGames: 37
Win Rate
36.11%
KDAKDA: 5.10
GGames: 36
Win Rate
51.43%
KDAKDA: 6.00
GGames: 35
Win Rate
51.43%
KDAKDA: 12.80
GGames: 35
Win Rate
41.18%
KDAKDA: 7.60
GGames: 34
Win Rate
51.61%
KDAKDA: 8.40
GGames: 31
Win Rate
48.28%
KDAKDA: 11.90
GGames: 29
Win Rate
51.85%
KDAKDA: 9.90
GGames: 27
Win Rate
26.92%
KDAKDA: 7.10
GGames: 26
Win Rate
34.62%
KDAKDA: 11.30
GGames: 26
Win Rate
56.00%
KDAKDA: 12.70
GGames: 25
Win Rate
45.00%
KDAKDA: 4.40
GGames: 20
Win Rate
31.58%
KDAKDA: 7.40
GGames: 19
Win Rate
47.06%
KDAKDA: 9.20
GGames: 17
Win Rate
52.94%
KDAKDA: 5.70
GGames: 17
Win Rate
42.86%
KDAKDA: 6.20
GGames: 14
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 9.90
GGames: 12
Win Rate
33.33%
KDAKDA: 10.60
GGames: 12
Win Rate
27.27%
KDAKDA: 9.50
GGames: 11
Win Rate
36.36%
KDAKDA: 15.10
GGames: 11
Win Rate
45.45%
KDAKDA: 8.20
GGames: 11
Win Rate
40.00%
KDAKDA: 7.00
GGames: 10
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 9.30
GGames: 10
Win Rate
40.00%
KDAKDA: 3.60
GGames: 10
Win Rate
12.50%
KDAKDA: 6.20
GGames: 8
Win Rate
42.86%
KDAKDA: 7.70
GGames: 7
Win Rate
28.57%
KDAKDA: 6.90
GGames: 7
Win Rate
57.14%
KDAKDA: 15.60
GGames: 7
Win Rate
33.33%
KDAKDA: 13.50
GGames: 6
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 2.00
GGames: 6
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 4.30
GGames: 6
Win Rate
83.33%
KDAKDA: 10.30
GGames: 6
Win Rate
40.00%
KDAKDA: 9.20
GGames: 5
Win Rate
60.00%
KDAKDA: 7.30
GGames: 5
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 4.00
GGames: 5
Win Rate
40.00%
KDAKDA: 8.10
GGames: 5
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 3.70
GGames: 5
Win Rate
25.00%
KDAKDA: 5.10
GGames: 4
Win Rate
25.00%
KDAKDA: 9.60
GGames: 4
Win Rate
25.00%
KDAKDA: 21.10
GGames: 4
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 14.40
GGames: 4
Win Rate
25.00%
KDAKDA: 5.90
GGames: 4
Win Rate
66.67%
KDAKDA: 10.50
GGames: 3
Win Rate
66.67%
KDAKDA: 19.50
GGames: 3
Win Rate
33.33%
KDAKDA: 4.40
GGames: 3
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 6.70
GGames: 2
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 7.80
GGames: 2
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 2.20
GGames: 2
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 8.50
GGames: 2
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 6.90
GGames: 2
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 6.20
GGames: 2
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 1.10
GGames: 2
Win Rate
50.00%
KDAKDA: 9.00
GGames: 2
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 4.00
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 2.00
GGames: 1
Win Rate
100.00%
KDAKDA: 10.80
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 8.50
GGames: 1
Win Rate
100.00%
KDAKDA: 6.50
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 3.60
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 3.30
GGames: 1
Win Rate
100.00%
KDAKDA: 4.80
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 1.70
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 6.00
GGames: 1
Win Rate
0.00%
KDAKDA: 2.50
GGames: 1

Recent Matches

This player's battle log is private.